Visie op professional coaching Delen

Als coach geloof ik dat het antwoord in jou zit.  Vanuit jouw visie op de wereld gaan we op zoek naar jouw patronen en naar hoe jij daarmee verder wil.  Die patronen kunnen geworteld liggen in verschillende lagen, die we samen verkennen voor zover ze relevant zijn en mits jouw toestemming.  Hierbij vel ik geen enkel oordeel over wat jij gelooft en over hoe jij jouw leven wil aanpakken.  

Om tot bij de essentie te geraken, probeer ik via eenvoudige creatieve of fysieke oefeningen na te gaan waar het ‘knettert’, wat jou echt beweegt.  Dit blijkt dikwijls uit een spontane reactie van ‘het lijf’, nu eens subtiel, dan weer misschien wat heftiger.
Van daar uit bepaal jij wat je in kleine en haalbare stapjes zelf wil en kan bewegen.  Je komt tot een SMART actieplan dat je zelf opvolgt, want ik geloof dat jij dit kan.

 

Als coach volg ik de gedragscode van de International Coaching Federation (ICF), waarin de professionele coaching relatie, professioneel gedrag en geheimhouding zijn beschreven.  In een coaching setting werken coach en coachee op basis van gelijkwaardigheid, waarbij beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben om tot een succesvol traject te komen.